Skambinkite +370 689 999 86

Paslaugų
kainoraštis

Paslaugų kainos galutinai nustatomos prieš paslaugų atlikimą apžiūrėjus ir įvertinus automobilio užteržtumo lygį.

Automobilius plauname tik rankiniu būdu naudodami profesionalią plovimo įrangą, įrankius ir kokybišką autochemiją.

Auto Švara Detailing 999 pasilieka teisę paslaugų kainas keisti.